תורם יקר

תודה על תרומתך.

להלן דרכי התרומה:

1. ש'ק.
עבור עמותת להיות שם
ת.ד. 1567 אילת 88000

2. העברה בנקאית.
בנק דיסקונט - סניף 3 (אילת) חשבון 0119498121

עמותת " להיות שם" הינה עמותה שמטרתה- עצמאותו של האוטיסט ושילובו בקהילה.

מילים של אמא: "  בני מתקשה להירדם ולישון ברציפות, נקלע להתקפי זעם ונושך את ידו. נמצא באי שקט תמידי, ואינו מצליח לשתף פעולה. קשה לו מאוד לבטא את עצמו, לדחות סיפוקים והוא נמצא מיד מתוסכל. קשה לי מאוד לראותו חסר אונים ואותנו העומדים לצידו משוועים לעזרה." נכון להיום התפיסה הרווחת היא שיש להשקיע השקעה כלכלית  עצומה בהקמת מוסדות עבור אוטיסטים: גני ילדים, בתי ספר, כפרים, הוסטלים.

כשרוב המשאב הכלכלי מופנה למקומות עבור אוטיסטים, לא נותר תקציב עבור השקעה פרטנית טיפולית באוטיסט, שהיא למעשה זו שתצמיח בו חיי איכות, עצמאות והשתלבות בקהילה. עמותת להיות שם מבקשת לשנות את התפיסה הרווחת ולהפנות מבט לאוטיסט עצמו ובכך להכיר בעובדה שאפשר להוביל אוטיסטים לעצמאות כתורמים ונתרמים  בקהילה.

       

מדובר בגישה טיפולית אחד לאחד. מנתח התנהגותי לומד את האוטיסט ומכין לו תכנית אישית מדויקת התואמת את מצבו וצרכיו. תראפיסטית מונחית כיצד ללמדו לשתף פעולה, לדחות סיפוקים, להיענות במהירות , ולווסת את גופו. אט אט האוטיסט משיל מעליו את כל ההפרעות שכיסו אותו ולא אפשרו לו לחוות את העולם בו הוא חי באופן ממוקד ומודע. תכנית אישית מלווה בתראפיסטית מוכשרת בכל מסגרת בה נמצא אוטיסט היא המשאב האמיתי אליו עיננו נשואות.  להבדיל מנכות המבקשת סיוע באביזרי עזר, כאן האוטיסט מבקש בן אנוש קשוב ונחוש שילמד ויסייע במקום בו נזקק לעזרה. לכן לא די בשעות מעטות של סיוע ומתן טיפול פרארפואי, אלא ברצף לימוד ותרגול עד שהאוטיסט רוכש את המיומנויות ואת יכולת השימוש בכלים רלוונטיים תלויי סיטואציה.


אנו עמותת "להיות שם" נמצאים כדי להיות בשבילם. כדי להוביל עוד ועוד אוטיסטים בדרך לעצמאותם. בדרך לאמירה ברורה ומשמעותית של כל אחד ואחד מהקהילה האוטיסטית : "אני שייך". בפנייתינו זו אליכם נבקשכם להצטרף כנותני קרקע מוצקה לצרכיהם של האוטיסטים: ילדים ומתבגרים.

תרומתכם, תאפשר למשפחה בכלל ולהורים בפרט להתמודד עם ההוצאות המיוחדות לילד האוטיסט. ראו בתרומתכם את עיניהם של האוטיסטים האומרים לכם תודה על ההזדמנות להתפתח ולהיות ככל האדם.